top of page

o mně

ThLic. Mgr. Michal Štverák

Mám rád kávu, kebab, dlouhé a pomalé filmy, četbu, dobré víno a dobrou organizaci práce. Byl jsem také obdarován vysokou citlivostí, proto vím, jak ovlivňuje život ve všech jeho oblastech. Pokud s ní žijete i vy, rád vás v tom budu doprovázet.

Vzhledem k tomu, že učím na gymnáziu a vysoké škole, setkávám se často se studenty a řeším s nimi obtíže a výzvy spojené s jejich obdobím života - hledání vlastní identity, zvládání učiva nebo volba životního směru. Další témata, která jsou mi blízká jsou vztahy, intimita, přátelství, stres, úzkosti, hledání smyslu, strach, LGBTQ+. Přijít za mnou ale můžete v každém období života a přinést jakékoli téma. 

Odborný životopis

  • 2015, maturita, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

  • 2020, Mgr. v oboru Katolická teologie, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  • 2020-dosud, doktorské studium v oblasti spirituální teologie, Cyrilometodějská teologickáfakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  • 2022, ThLic. v oboru Katolická teologie, licenciátní práce „Pohled spirituální teologie na volný čas“

  • 2023-dosud, terapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení (SF), Centrum Dalet, Olomouc

  • 2023, Kurz duchovního doprovázení

Více o mé pedagogické a vědecké činnosti na Univerzitě Palackého se dozvíte zde.

A najdete mě také zde:

LinkedIn

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Farnost Sněženka

Církevní gymnázium Německého řádu

IMG_0209.jpg
bottom of page