top of page
IMG_0138.jpg

individuální terapie
a poradenství

Psychoterapii vnímám jako uzdravující proces. Jako společnou cestu při hledání bezpečí, jistoty, důvěry a toho, co je pro vás důležité, ale jakoby ztracené nebo zapomenuté. Chtěl bych nabídnout čas pro hledání odpovědí, řešení nebo prosté sdílení. Také diskrétní a bezpečný prostor pro vaši autenticitu a zákoutí vašeho srdce. Můžeme se společně dívat, poslouchat, hledat nebo objevovat. Mohu nabídnout blízkost, soucit a něhu. Pro svou práci hledám inspiraci v terapii zaměřené na řešení (SF), u pouštních otců křesťanské duchovní tradice, v meditaci a metodách bdělé pozornosti.

 

Nejsem omezen v tématech, která byste do terapie chtěli přinést. Stejně tak jsem otevřen všem životním stavům a situacím, ve kterých se ocitáte. Každá vaše úzkost a zármutek, stejně jako radost a naděje, jsou autentickou výpovědí vašeho života a prožívání a hodná naší společné pozornosti. Je pro mě otázkou důvěry, pokud mi dovolíte nahlédnout do toho, co prožíváte, a budete chtít sdílet kousek vaší životní pouti.

 

Jsem frekventantem terapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení (SF) a pracuji pod supervizí.

 

Na společném termínu setkání se, prosím, domluvme společně emailem. Na úvodním setkání se domluvíme na podobě naší spolupráce.

 

Setkání je možné osobně nebo online. Na místě setkání se domluvíme individuálně. Délka setkání je 50 minut.

přednášková činnost

Oborem mého základního i postgraduálního studia je teologie. Během doktorského studia jsem se zaměřil na spirituální teologii, tedy reflexi duchovního života člověka. Na teologické fakultě, gymnáziu nebo ve farnosti vyučuji předměty zaměřené na spiritualitu, základní obsah víry, osobnostní rozvoj nebo filosofii. Mohu nabídnout přednášku pro vaše farní společenství, vysokoškolský kurz nebo tematickou přednášku pro vyšší ročníky gymnázia.

 

Témata, kterým se především věnuji jsou: duchovní život, jeho zákonitosti, pokroky v něm; modlitba, její podoby, charakteristika, kontemplativní modlitba, imaginativní modlitba, meditace; trinitární a christologická dogmata a jejich aplikace ve spiritualitě; sexualita, intimita, partnerský a rodinný život, moderní podoby lásky a vztahovosti; vztah práce a volného času nebo odpočinku; základy pro porozumění a výklad biblického textu, lectio divina, exegeze vybraných míst Starého a Nového Zákona; recepce tradic křesťanského Východu; liturgie a vztah ortodoxie a ortopraxe.

Na termínu možné přednášky se, prosím, domluvme prostřednictvím emailu nebo telefonu.

IMG_0193_edited.png
IMG_0197.jpg

duchovní doprovázení

Součástí duchovních cvičení, kam člověk odjede do ústraní, je možnost rozhovoru s tím, kdo dané duchovní cvičení doprovází. Stejně tak důležitý je pro mě všední den, jeho prožívání a všímání si drobností, které ke mně přicházejí nebo které potkávám. Mohu vám nabídnout blízkost, podporu a čas, kdy vás budu doprovázet na cestě ke zlepšení vztahu s Bohem. Je mi blízké objevovat spolu s doprovázeným vaši osobní společnou cestu životem s Bohem, na jakou cestu vás zve a co vám nabízí, odkrývat odpovědi uvnitř vašeho srdce, spíš než bych vás vedl tam, kde si myslím, že je to správné.

 

Nenabízím jednoduché odpovědi na všechny vaše otázky. Spíše otázky sám kladu. Víra je pro mě z větší části otázkami, než odpověďmi. Odkrývá se a žije v paradoxech. Ty nestojí v protikladu vůči sobě, ale doplňují se. Hlavním cílem duchovního doprovázení je nalézt všechno to, co mě k Bohu přivádí a k němu přibližuje, a najít způsoby, jak to do života přijímat, a taky to, co mě od Boha odvádí, a jak se toho zbavovat.

 

Na termínu setkání se, prosím, domluvme prostřednictvím emailu.

 

Setkání je možné osobně nebo online. Na místě setkání se domluvíme individuálně.

individuální koučování

Profesní život před námi a v nás otevírá spoustu výzev a možností, některé nesnáze a potíže. Klientům pomáhám s nacházením jejich zdrojů, které můžeme použít k žádané změně a dosažení cíle. Koučování je vhodné tehdy, pokud před vámi stojí velká výzva, chcete proměnit atmosféru na pracovišti, potřebujete najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, chcete dosáhnout něčeho nového ve svém pracovním životě, jste ve stresu a nestíháte, nevíte si rady s podřízenými, máte starosti v práci, chcete se v nějaké oblasti pracovního života zlepšit a podobně.

 

Na úvodním setkání se seznámíme a dohodneme na spolupráci, která zahrnuje určení cíle (požadované změny), kterého chce klient dosáhnout. Pracuji v přístupu koučování zaměřeném na řešení (SF), zejména podle modelu Reteaming. Má práce probíhá pod supervizí.

 

Setkání je možné osobně nebo online. Na společném setkání se domluvme, prosím, emailem.

bottom of page